Nr
547/2021
Dotyczy
przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 rok
Data podpisania
2021-09-03
Data wejścia w życie
2021-09-03
Klasyfikacja tematyczna
Gospodarka komunalna i oczyszczanie miasta
Dokument
Metryka załącznik [docx - 8 KB]
zarządzenie [rtf - 64 KB]
Publikacja: 7 września 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)