Nr
553/2021
Dotyczy
udzielenia Stowarzyszeniu Zabytkowej Kopalni „Ignacy” z siedzibą w Rybniku przy ul. Mościckiego 3, dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 roku
Data podpisania
2021-09-07
Data wejścia w życie
2021-09-07
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 64 KB]
Publikacja: 9 września 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)