Nr
574/2021
Dotyczy
zatwierdzenia regulaminu udzielania grantów na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: ”Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika - edycja II”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Data podpisania
2021-09-13
Data wejścia w życie
2021-09-13
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Ochrona środowiska
Publikacja: 13 września 2021 r. Katarzyna Paszek (Referent Or)