Nr
566/2021
Dotyczy
nabycia nieruchomości w drodze darowizny
Data podpisania
2021-09-09
Data wejścia w życie
2021-09-09
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 69 KB]
Publikacja: 14 września 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)