Nr
577/2021
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa mebli i wyposażenia w ramach zadania “Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności”
Data podpisania
2021-09-13
Data wejścia w życie
2021-09-13
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 69 KB]
Publikacja: 14 września 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)