Nr
559/2021
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 316/XIX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Wesoła Rybka w Rybniku
Data podpisania
2021-09-09
Data wejścia w życie
2021-09-09
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 80 KB]
Publikacja: 21 września 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)