Nr
562/2021
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 241/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w Rybniku
Data podpisania
2021-09-09
Data wejścia w życie
2021-09-09
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 80 KB]
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 21 września 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 21 września 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)