Nr
575/2021
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik
Data podpisania
2021-09-13
Data wejścia w życie
2021-09-13
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka załącznik [rtf - 54 KB]
zarządzenie [rtf - 72 KB]
Publikacja: 21 września 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)