Nr
592/2021
Dotyczy
powołania komisji miejskiej do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej znajdujących się w magazynach Miasta oraz do nadzoru nad pracami odpowiednich komisji powołanych w zakładach pracy na terenie Miasta Rybnika
Data podpisania
2021-09-20
Data wejścia w życie
2021-09-20
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 58 KB]
Publikacja: 22 września 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)