Nr
604/2021
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wymiana kotła węglowego na węzeł wymiennikowy w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, realizowanego w ramach zadania pn.: „Ochotnicza Straż Pożarna, dz. Chwałowice; termomodernizacja budynku wraz ze zmianą źródła ciepła (wymiana kotła węglowego na węzeł wymiennikowy)”
Data podpisania
2021-09-27
Data wejścia w życie
2021-09-27
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 60 KB]
Publikacja: 28 września 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)