Nr
610/2021
Dotyczy
zbycia nieruchomości
Data podpisania
2021-09-30
Data wejścia w życie
2021-09-30
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 74 KB]
Publikacja: 4 października 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)