Nr
616/2021
Dotyczy
udzielenia Stowarzyszeniu „17-tka”, z siedzibą w Rybniku, Osiedle Południe 17b/2, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku
Data podpisania
2021-10-05
Data wejścia w życie
2021-10-05
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 64 KB]
Publikacja: 8 października 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)