Nr
628/2021
Dotyczy
nabycia nieruchomości w drodze darowizny
Data podpisania
2021-10-12
Data wejścia w życie
2021-10-12
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 65 KB]
Publikacja: 14 października 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)