Nr
637/2021
Dotyczy
obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Data podpisania
2021-10-15
Data wejścia w życie
2021-10-15
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 59 KB]
Publikacja: 21 października 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)