Nr
638/2021
Dotyczy
udzielenia Rybnickiemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu, z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku
Data podpisania
2021-10-15
Data wejścia w życie
2021-10-15
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 65 KB]
Publikacja: 21 października 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)