Nr
640/2021
Dotyczy
zbycia nieruchomości
Data podpisania
2021-10-18
Data wejścia w życie
2021-10-18
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 70 KB]
Publikacja: 25 października 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)