Nr
660/2021
Dotyczy
przyznania dotacji celowej z budżetu Miasta dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Kamieniu na współfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego
Data podpisania
2021-10-27
Data wejścia w życie
2021-10-27
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 28 KB]
Publikacja: 28 października 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)