Nr
656/2021
Dotyczy
zbycia nieruchomości
Data podpisania
2021-10-26
Data wejścia w życie
2021-10-26
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 58 KB]
Publikacja: 28 października 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)