Nr
663/2021
Dotyczy
powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku
Data podpisania
2021-10-28
Data wejścia w życie
2021-11-07
Przygotował
K
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 75 KB]
Publikacja: 2 listopada 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)