Nr
673/2021
Dotyczy
udzielenia Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Rybnickie z siedzibą w Przegędzy ul. Mikołowska 78, dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 roku
Data podpisania
2021-11-02
Data wejścia w życie
2021-11-02
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 65 KB]
Publikacja: 4 listopada 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)