Nr
681/2021
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 430/XXXI/2013 w sprawie nadania statutu Muzeum w Rybniku
Data podpisania
2021-11-08
Data wejścia w życie
2021-11-08
Przygotował
K
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 80 KB]
Publikacja: 8 listopada 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)