Nr
698/2021
Dotyczy
zbycia nieruchomości
Data podpisania
2021-11-15
Data wejścia w życie
2021-11-15
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 64 KB]
Publikacja: 16 listopada 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)