Nr
725/2021
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku przy ul. Śląskiej 14 w dz. Chwałowice - ukończenie przebudowy i adaptacji pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w SP35 – etap III inwestycjiSzkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku przy ul. Śląskiej 14 w dz. Chwałowice - ukończenie przebudowy i adaptacji pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w SP35 – etap III inwestycji
Data podpisania
2021-11-26
Data wejścia w życie
2021-11-26
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 60 KB]
Publikacja: 30 listopada 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)