Nr
736/2021
Dotyczy
powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.53.2021
Data podpisania
2021-12-01
Data wejścia w życie
2021-12-01
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 68 KB]
Publikacja: 2 grudnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)