Nr
731/2021
Dotyczy
przyznania lokalu położonego w Rybniku
Data podpisania
2021-11-30
Data wejścia w życie
2021-11-30
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 61 KB]
Publikacja: 3 grudnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)