Nr
750/2021
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Remont kapliczki domkowej w dz. Orzepowice, ul. Rudzka / Nad Zalewem
Data podpisania
2021-12-07
Data wejścia w życie
2021-12-07
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 60 KB]
Publikacja: 7 grudnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)