Nr
786/2021
Dotyczy
przyznania lokalu położonego w Rybniku
Data podpisania
2021-12-20
Data wejścia w życie
2021-12-20
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 61 KB]
Publikacja: 22 grudnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)