Nr
797/2021
Dotyczy
obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Data podpisania
2021-12-23
Data wejścia w życie
2021-12-23
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 61 KB]
Publikacja: 28 grudnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)