Nr
821/2021
Dotyczy
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika
Data podpisania
2021-12-31
Data wejścia w życie
2021-12-31
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Publikacja: 5 stycznia 2022 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)