Nr
9/2022
Dotyczy
ustalenia składu oraz regulaminu działania komisji do oceny ofert składanych na realizację w 2022 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Data podpisania
2022-01-10
Data wejścia w życie
2022-01-10
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 67 KB]
Publikacja: 11 stycznia 2022 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)