Nr
11/2022
Dotyczy
zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 782/2021 r. z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku
Data podpisania
2022-01-12
Data wejścia w życie
2022-01-12
Przygotował
K
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 63 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 14 stycznia 2022 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)