Nr
13/2022
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Data podpisania
2022-01-13
Data wejścia w życie
2022-01-13
Przygotował
OPS
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Dokument
Metryka Załącznik [docx - 12 KB]
zarządzenie [rtf - 70 KB]
Publikacja: 18 stycznia 2022 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)