Nr
29/2022
Dotyczy
odwołania Pani Henryki Góry ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 3 w Rybniku
Data podpisania
2022-01-18
Data wejścia w życie
2022-01-18
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 57 KB]
Publikacja: 20 stycznia 2022 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)