Nr
32/2022
Dotyczy
ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów rybnickich jednostek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Data podpisania
2022-01-19
Data wejścia w życie
2022-01-19
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 142 KB]
Publikacja: 25 stycznia 2022 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)