Nr
45/2022
Dotyczy
powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku
Data podpisania
2022-01-25
Data wejścia w życie
2022-02-01
Przygotował
K
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 65 KB]
Publikacja: 26 stycznia 2022 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)