Nr
47/2022
Dotyczy
obciążenia nieruchomości gminnych służebnościami przesyłu
Data podpisania
2022-01-26
Data wejścia w życie
2022-01-26
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 65 KB]
Publikacja: 27 stycznia 2022 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)