Nr
54/2022
Dotyczy
zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku
Data podpisania
2022-01-31
Data wejścia w życie
2022-01-31
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 68 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 4 lutego 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)