Nr
67/2022
Dotyczy
przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2022 rok
Data podpisania
2022-02-11
Data wejścia w życie
2022-02-11
Przygotował
GK
Klasyfikacja tematyczna
Gospodarka komunalna i oczyszczanie miasta
Dokument
Metryka Załącznik [docx - 12 KB]
zarządzenie [rtf - 66 KB]
Publikacja: 14 lutego 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)