Nr
79/2022
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Data podpisania
2022-02-17
Data wejścia w życie
2022-02-17
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 77 KB]
Publikacja: 18 lutego 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)