Nr
86/2022
Dotyczy
Termomodernizacja obiektów z podziałem na trzy zadania: Zad. 1: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 23 przy ul. Górnośląskiej 21 w dzielnicy Niedobczyce. Zad. 2: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 21 wraz z budową wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej przy ul. Niedobczyckiej 191 w dzielnicy Niedobczyce. Zad. 3: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10) przy ul. Wodzisławskiej 46 w dz. Smolna
Data podpisania
2022-02-22
Data wejścia w życie
22 lutego 2022 r.
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 72 KB]
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 22 lutego 2022 r. Barbara Witala (Samodzielny Referent Or)