Nr
126/2022
Dotyczy
częściowego podziału rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na 2022 rok
Data podpisania
2022-03-07
Data wejścia w życie
2022-03-07
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Publikacja: 9 marca 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)