Nr
119/2022
Dotyczy
powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Rybniku
Data podpisania
2022-03-07
Data wejścia w życie
2022-03-07
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 67 KB]
Publikacja: 14 marca 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)