Nr
129/2022
Dotyczy
powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku
Data podpisania
2022-03-08
Data wejścia w życie
2022-03-08
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 67 KB]
Publikacja: 14 marca 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)