Nr
149/2022
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym
Data podpisania
2022-03-16
Data wejścia w życie
2022-03-16
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 60 KB]
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 17 marca 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)