Nr
161/2022
Dotyczy
nabycia nieruchomości w drodze darowizny
Data podpisania
2022-03-22
Data wejścia w życie
2022-03-22
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 59 KB]
Publikacja: 24 marca 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)