Nr
164/2022
Dotyczy
obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Data podpisania
2022-03-22
Data wejścia w życie
2022-03-22
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 60 KB]
Publikacja: 24 marca 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)