Nr
168/2022
Dotyczy
trybu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Rybnika
Data podpisania
2022-03-23
Data wejścia w życie
2022-03-23
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 185 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 318/2016 z dnia 2 maja 2016
    trybu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym, przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Rybnika
Publikacja: 28 marca 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)