Nr
212/2022
Dotyczy
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2021 rok
Data podpisania
2022-03-30
Data wejścia w życie
2022-03-30
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Publikacja: 1 kwietnia 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)