Nr
160/2022
Dotyczy
ustalenia Regulaminu korzystania z „e-Karty”
Data podpisania
2022-03-21
Data wejścia w życie
2022-04-11
Przygotował
ZTZ
Klasyfikacja tematyczna
Komunikacja, drogi i transport
Dokument
Publikacja: 4 kwietnia 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)