Nr
186/2022
Dotyczy
zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku
Data podpisania
2022-03-28
Data wejścia w życie
2022-03-28
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 60 KB]
Publikacja: 13 kwietnia 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)